Inne pary
Data Temat
2008-07-17 07:19 Znienawidzone przez nas pary (rozmowy na ich temat)
2008-06-29 13:18 PeinXKonan
2008-06-27 15:16 SasuSaku
2008-06-27 13:08 AsuKure
2008-06-27 13:02 JiraTsu
2008-06-27 10:27 GaaIno
2008-06-27 09:32 KakaAnko
2008-06-25 16:18 NaruHina
2008-06-24 06:16 SaiIno (SaIno)
2008-06-19 14:57 NaruTema